Postituslista

TeekSun postituslistalle voit lähettää postia osoitteeseen teeksu-list (at) list.ayy.fi.

Jos haluat mukaan listalle, niin täytä tietosi tänne.

TeekSun hallitukselle voi lähettää postia: teeksu_hallitus (at) list.ayy.fi.

Jäseneksi

Jäseneksi pääset maksamalla 15 euron jäsenmaksun TeekSun tilille FI60 1309 3000 2024 08 viitteellä 3230.Vuosikokous järjestetään tällä kertaa virtuaalisesti Zoomissa vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi.

KOKOUSKUTSU
Teekkarisuunnistajat ry:n vuosikokous 2021
Kokousaika: 25.2.2021 kello 18:30
Kokouspaikka: Etäyhteydellä Zoom-palvelussa.
Linkki kokoukseen: https://aalto.zoom.us/j/4374188579

Teekkarisuunnistajat ry:n vuosikokous järjestetään yllä mainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään vähintään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Eemeli Suominen
Teekkarisuunnistajat ry:n puheenjohtaja

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  2.1. Puheenjohtajan valinta
  2.2. Sihteerin valinta
  2.3. Pöytäkirjantarkastajien ja varahenkilöiden valinta
  2.4. Ääntenlaskijoiden ja varahenkilöiden valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 5. Ilmoitusasiat
 6. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020
 7. Tilinpäätös vuodelta 2020 sekä toiminnantarkastajien lausunto
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 10. Talousarvio vuodelle 2021
 11. Sääntömuutosehdotukset: Saunamajurin lisääminen hallituksen jäseneksi, kts. Liite1
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Liite1:

Muutetaan sääntöjen kohdat 23 ja 21 muodosta:
21 § Hallitus
Kerhon asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.
Hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja projektipäällikkö.
23 § Hallituksen jäsenet
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii kerhon kokousten koolle kutsumisesta sekä valvoo että kerhon toiminta on sääntöjen mukaista. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat kerhon kokouksista ja huolehtia arkisto
sta. Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa kerhon taloutta ja omaisuutta, valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi, sekä pitää kirjaa kerhon jäsenistä. Projektipäällikkö toimii vastuuhenkilönä erilaisten kerhon tarkemmin määrittelemien projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.

muotoon:

21 § Hallitus
Kerhon asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.
Hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, projektipäällikkö ja saunamajuri.
23 § Hallituksen jäsenet
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii kerhon kokousten koolle kutsumisesta sekä valvoo, että kerhon toiminta on sääntöjen mukaista. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat kerhon kokouksista ja huolehtia arkistosta. Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa kerhon taloutta ja omaisuutta, valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi, sekä pitää kirjaa kerhon jäsenistä. Projektipäällikkö toimii vastuuhenkilönä erilaisten kerhon tarkemmin määrittelemien projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Saunamajuri toimii vastuuhenkilönä kerhon säännöllisten illanviettojen järjestelyissä.