TeekSu-cup on lukuvuosittainen mittelys, jossa kerätään pisteitä saunailloista ja muista TeekSun järjestämistä tapahtumista. Eniten pisteitä keränneet miehet ja naiset palkitaan lukuvuoden jälkeen himoituilla kiertopalkinnoilla.

Pisteitä kertyy eri tapahtumista seuraavasti:

1. Jokkerin ventin suorittaminen Jokkeri-vuorolla: A 200p B 150 C 100p D 50p. (Jokkeri-vuoro = kaikille jäsenille avoin eikä vaadi lisämaksua)

2. Kaljamailin suorittaminen valvotusti TeekSun saunaillan yhteydessä (mahdollisuus kahteen pistepottiin lukuvuodessa): 500p

3. Saunailtaskaboissa pisteitä jaetaan seuraavasti:

Osallistujat järjestetään paremmuusjärjestykseen (naiset ja miehet erikseen). Olkoon osallistujan sijoitus s ja osallistujien määrä N. Osallistujan pistemäärä: round(1000-(s-1)/(N-1)*500)

Paremmuusjärjestyksen määräytyminen suunnistuskilpailussa:
1) Hylsyjen määrä 2) Aika

Yhdeksi hylsyksi lasketaan esimerkiksi kielletyn kohteen ylittäminen tai puuttuva leima rastilta. Tyypillisessä saunailtaskabassa leimaus tapahtuu koskettamalla rastinauhaa. Jos naisille on osoitettu oma rata, ylimääräisistä miesten radan rasteista saa negatiivisia hylsyjä. Jos kilpailija on etsinyt rastia oikeasta paikasta eikä ole silti löytänyt rastia, määrätään hänelle hylsyn sijaan 5min sakko. Kilpailija vastaa ensisijaisesti itse hylsyjensä ja sakkojensa laskemisesta ja ilmoittamisesta ratamestarille. Reilun pelin hengessä kilpailijoilta toivotaan tässä tarkkuutta ja suoraselkäisyyttä.

4. Saunailtaskaban ratamestari saa 1000p. Ratamestaria ei huomioida skaban pistelaskussa, vaikka hän olisikin siinä mukana.

5. Saunaillan järjestelyissä avustamisesta saa 750p, mikäli järjestelytehtävät estävät osallistumisen saunailtaskabaan. Muussa tapauksessa avustaja voi osallistua normaalisti skabaan ja hänet huomioidaan pistelaskussa. Kuitenkin, mikäli avustajan hylsyjen määrä on korkeintaan 0, hänen pistemääräkseen tulee vähintään 750p. Avustaja, joka ilman järjestelytehtävien aiheuttamaa estettä jättää osallistumatta skabaan, saa 500p.

6. Henkilöt, jotka osallistuvat saunailtaan, mutta eivät saunailtaskabaan tai saunaillan järjestelyihin, saavat 100p.

7. Baariletkaan osallistumisesta 50 – 500 pistettä. Baariletka on saunaillan jälkeen yökerhoon/baariin/pubiin suuntautunut vähintään kahden osallistujan letka. Osallistujiksi lasketaan mukana olevat myös saunailtaan osallistuneet henkilöt. Kahden osallistujan letkasta saa 50 pistettä ja suuremmilla osallistujamäärillä pistemäärä kasvaa 50 pistettä osallistujaa kohden 500 pisteeseen asti. Osallistujamäärä lasketaan letkan kuvatodisteesta.

8. Pikkujouluissa jaetaan pisteitä kuten normaalissa saunaillassa kohtien 3-7 mukaisesti. Pikkujouluissa saunailtaskabana toimii Pikkujoulusuunnistus. Tämän lisäksi Pikkujoulujen pistepottia voi kartuttaa osallistumalla Päälafkajuoksuun, jonka pistelasku toimii kuten saunailtaskabassa kohdan 3 mukaisesti. Lopuksi koko Pikkujoulujen pistepotti tuplataan.

9. Teeksun puheenjohtajan päätöksellä voidaan järjestää lisätapahtumia joiden pistelasku määrätään erikseen. Muuten pisteitä jaetaan vain kohtien 1-8 mukaan lukuvuoden ensimmäisestä saunaillasta lukuvuoden viimeiseen saunailtaan asti.